Jag är etnolog/folklivsforskare. Jag är intresserad av människors samhällsengagemang. Vad är det som gör att vissa människor engagerar sig i föreningar och partier eller på ett annat sätt tar ett samhällsansvar? Utifrån detta perspektiv har jag drivit en rad forskningsprojekt kring att vara kommunalpolitiker och föreningsaktiv.

Min senaste bok

Folkhemmets sociala ingenjörer

 

Med hjälp av vittnesmål från drygt 600 kommunpolitiker kartlägger jag en företeelse som kanske mer än något annat uppdrag sammanfattar den svenska demokratin. Då personer från olika delar av Sverige får komma till tals, blir boken på samma gång en skildring av kommunpolitikerns liv som en berättelse om demokratins framväxt i Sverige.
Kommentarer -
”Folkhemmets sociala ingenjörer borde vara snackisen!”
Dala Demokraten.
”Kommunpolitikerna är demokratins verkliga hjältar”,
Folkpartiet Solna.
”Demokratins riddare”, Sydsvenska Dagbladet.
”Demokrati, vem bryr sig?”, Helsingborgs Dagblad.
"Sociala kohandlare i alla kommuner, förenen eder!" dagenssamhalle.se
Folkhemmets sociala ingenjörer - carlssonbokforlag.se

Är du intresserad av boken, skicka ett mejl

 
 

© Untitled. | Design by TEMPLATED.