Böcker

 

• Vår röda fana har inte alltid varit röd. Folkrörelsearkivet i Helsingborg 1986.
• Byggnadsarbetare i Helsingborg. Helsingborgs museum 1986.
• Ett sekel från Meckan till ASEA. Metallarbetareförbundet i Helsingborg 1988.
• Galoschan. (Tillsammans med Torgny Fransson) Helsingborgs museum 1990.
• ABF - arbetarnas bildningsförbund i Helsingborg. (Tillsammans med Torgny Fransson). ABF i Helsingborg 1990.
• Hasslarp-Filborna – Två byar i Helsingborg. Från jordbruk till industrisamhälle. (Tillsammans med Torgny Fransson) Helsingborgs museum 1992.
• Målare i Skåne. Skånes Målaremästareförening 1993.
• Från Sanddyner till stadsdel. Arbetscentrum Helsingborg 1993.
• Min historia - Vardag blir historia. Det lilla i det stora. Jf-läromedel 1993.
• Folkets hus - arbetarborgen. ABF/Hägglunds förlag 1994.
• Det är för jävligt. ABF Helsingborg. Helsingborg 1995.
• Renhållningsverket i Helsingborg. En historik om sophantering och sopgubbar. Renhållningsverket Helsingborg 1995.
• Fastighetsnämnden i Helsingborg. Mark- och exploateringsenheten i Helsingborg 1996.
• Vatten och avlopp i Helsingborg. VA-verket i Helsingborg 1997.
• Engagemang och samhällsansvar. Arete 1997.
• Fostran i Folkhemmet. Om Fotboll och fostran av ungdomar i Hästhagens IF.
Hästhagens vänner 1997.
• Vardagens politik. Nordiska museet 1998.
• Turist i egen stad. Del 1(Tillsammans med Torgny Fransson). Helsingborgs museum 1999.
• Hälsingborgs krematorium. Stiftelsen Hälsingborgs Krematorium 1999.
• Från Kyrkstien till Ö–sterleden. Gatukontoret i Helsingborg 2000.
• Rollen som plan- och byggpolitiker. En etnologisk studie av politiskt engagemang i Helsingborg 1997-1998. Etnologiska institutionen vid Lunds Universitet 2000.
• Att vara socialdemokrat. Arbetarkommunen i Helsingborg 2001.
• Turist i egen stad. Del 2. Tillsammans med Torgny Fransson). Eget förlag 2001.
• Vägen till politiken. I Att vara med på riktigt. SOU 2001:48
• Söder i förändring. Konsekvensanalys av förslag till stadsförnyelse. 2002.
• En teknisk förenings historia under 100 år. Tekniska Föreningen i Hälsingborg 2002.
• Turist i egen stad. Del 3. (Tillsammans med Torgny Fransson). Eget förlag 2003.
• Politisk kultur och samhällsengagemang. En etnologisk studie av den parlamentariska vardagen i Helsingborg. Carlssons förlag 2003.
• Utvald medborgare. Ifrågasatt som politiker. Rapport från två reflektionsgrupper om politikerrollen skånska kommunalpolitiker 2004. FoU Skåne 2005.
• Det var kunskap jag behövde. Studiecirklar och politisk kultur. I Arbetarhistoria nr 4 2005.
• Politik och emotioner. I Kulturella perspektiv nr 1 2005.
• Boende med framtidstro. ett kommunalt bostadsbolag. Återblickar och samtal med hyresgäster. Helsingborgshem 2006.
• Ideella krafter inom den offentliga omsorgen i Skånes kommuner. FoU Skåne 2009.
• Utbyggnaden av kommunerna i Kattarp, Mörarp, Vallåkra och Ödåkra. I Helsingborgs historia VIII:2. Helsingborg 2012.
• Att vara kommunalpolitiker i en landskommun. I Helsingborgs historia VIII:2. Helsingborg 2012.
• Eldstjälar. En bok om att vara aktiv inom Hyresgästföreningen. Hyresgästföreningen 2013.
• Folkhemmets sociala ingenjörer. Erfarenheter av att vara kommunalpolitiker. Carlsson Bokförlag 2015.