Min forskning

 

• ABF - arbetarnas bildningsförbund i Helsingborg. (Tillsammans med Torgny Fransson). ABF i Helsingborg 1990.
• Folkets hus - arbetarborgen. ABF/Hägglunds förlag 1994.
• Engagemang och samhällsansvar. Arete 1997.
• Fostran i Folkhemmet. Om Fotboll och fostran av ungdomar i Hästhagens IF.
• Hästhagens vänner 1997.
• Vardagens politik. Nordiska museet 1998.
• Att vara socialdemokrat. Arbetarkommunen i Helsingborg 2001.
• Vägen till politiken. I Att vara med på riktigt. SOU 2001:48
• En teknisk förenings historia under 100 år. Tekniska Föreningen i Hälsingborg 2002.
• Politisk kultur och samhällsengagemang. En etnologisk studie av den parlamentariska vardagen i Helsingborg. Carlssons förlag 2003.
• Utvald medborgare. Ifrågasatt som politiker. Rapport från två reflektionsgrupper om politikerrollen skånska kommunalpolitiker 2004. FoU Skåne 2005.
• Det var kunskap jag behövde. Studiecirklar och politisk kultur. I Arbetarhistoria nr 4 2005.
• Politik och emotioner. I Kulturella perspektiv nr 1 2005.
• Ideella krafter inom den offentliga omsorgen i Skånes kommuner. FoU Skåne 2009.
• Utbyggnaden av kommunerna i Kattarp, Mörarp, Vallåkra och Ödåkra. I Helsingborgs historia VIII:2. Helsingborg 2012.
• Att vara kommunalpolitiker i en landskommun. I Helsingborgs historia VIII:2. Helsingborg 2012.
• Eldstjälar. En bok om att vara aktiv inom Hyresgästföreningen. Hyresgästföreningen 2013.
• Folkhemmets sociala ingenjörer. Erfarenheter av att vara kommunalpolitiker. Carlsson Bokförlag 2015.