Jag är etnolog/folklivsforskare. Jag är intresserad av människors samhällsengagemang. Vad är det som gör att vissa människor engagerar sig i föreningar och partier eller på ett annat sätt tar ett samhällsansvar? Utifrån detta perspektiv har jag drivit en rad forskningsprojekt kring att vara kommunalpolitiker och föreningsaktiv.

Min senaste bok

Att vinna med 96 procent

 

Att vinna med 96 procent. Folkomröstningen i Helsingborg är en bok om lokal demokrati.
Kampen mot planerna på att sälja det lokala energiverket Öresundskraft kan liknas vi en bred folkrörelse. Under ett års tid drevs ett omfattande opinionsarbete mot försöket att sälja Öresundskraft. Tillsammans med det starka engagemang som helsingborgarna visade för Öresundskraft, gjorde att frågan om Öresundskrafts framtid inte i första hand avgjordes i kommunfullmäktige, utan flyttades ut på gator och torg och sociala medier och Helsingborgs Dagblads insändarsida Min Mening. Det visar att det går att förändra även om det ser hopplöst ut. Det är inte alltid att de som sitter på makten som vinner.

Engagemanget för Öresundskraft visar också att allmänheten inte är ointresserade av politik. Tvärtom. Istället är det de politiska partierna som inte fungerar, som har dålig kontakt med medborgarna.

Kampen om Öresundskraft visar att det behövs en organisation med en klar och tydlig struktur. Sociala medier i all ära. De är endast hjälpmedel. Det räcker inte att bara sitta och skriva Facebookinlägg. Det krävs också en uthållig organisation och aktiviteter på gator och torg och i bostadsområdena.

Var resultatet i folkomröstningen ett tecken i skyn? Att det finns en tydlig gräns för hur långt vi medborgare accepterar en utförsäljning av vår gemensamma egendom.

Boken kan beställas här tankesmedjantiden.se, 89 kr + frakt, eller skicka ett mejl

Folkhemmets sociala ingenjörer

 

Med hjälp av vittnesmål från drygt 600 kommunpolitiker kartlägger jag en företeelse som kanske mer än något annat uppdrag sammanfattar den svenska demokratin. Då personer från olika delar av Sverige får komma till tals, blir boken på samma gång en skildring av kommunpolitikerns liv som en berättelse om demokratins framväxt i Sverige.
Kommentarer -
”Folkhemmets sociala ingenjörer borde vara snackisen!”
Dala Demokraten.
”Kommunpolitikerna är demokratins verkliga hjältar”,
Folkpartiet Solna.
”Demokratins riddare”, Sydsvenska Dagbladet.
”Demokrati, vem bryr sig?”, Helsingborgs Dagblad.
"Sociala kohandlare i alla kommuner, förenen eder!" dagenssamhalle.se
Folkhemmets sociala ingenjörer - carlssonbokforlag.se

Är du intresserad av boken, skicka ett mejl

 
 

© Untitled. | Design by TEMPLATED.